Zaznoba

(Zemlianika – Zakal)

  • 出生年份:1999年生
  • 品种:奥尔洛夫猪蹄
  • 所在地:《Cedrus》马术俱乐部

 

 Zemlianika 1984  Moroz 1982  Pompei 1974  Pion
Privichka
Mozaica  Zapah
 Maska
 Zapiataya 1984  Peyzazh 1973  Zhar
 Plusna
Zapvernaya 1977  Vetrenniy
 Ksenologiya
 Zakal. 1988  Lavok 1974 Kovyl 1966  Labad
 Kosinka
 Libava 1965 Ivniak
 Leyka
 Zasada 1983  Svetliak 1968 Leksikon
 Serna
 Zpzulia 1971  Otklik
 Zaruchka

 

联系方式

地址

滨海边疆区,纳杰日金斯克区,西部镇科德罗夫胡同1号。

电话

8 (423) 277-55-54

电子邮件

info@prim-horse.ru