Zorky 3

(ZaznobaKovyl)

  • 出生年份:2016年生
  • 价格:6000美元
  • 所在地:《Cedrus》马术俱乐部
  • 品种:奥廖尔猪蹄

2016年生。奥尔洛夫走马。未被奴役。平静、稳健、无不良习惯,干净。

 

Zaznoba  1999 Zemlianika1984 Moroz1982 10179 Pompei 1974
16017 Mosaica 2.47
Zapiataya 1984 10529 Peyzach1973
Mr Zapvernaya  1977
Zakol1988 Lavok1974 9222 Kovyl1966
014,232 Libava1965
Zasada1983 9783 Svetliak 1968
15103 Zozulya 1971
Kovyl 1999

Kromka

Kopeechka 1985 K9963 Zvonok 1972
15230 Kopeyka 1977
Moroz 1982 10179 Pompei 1974
16017 Mozaika1974
Velor 1982 Luzhok1965 7153 Uspeh1951
11372 Laminaria 1954
Volnushka1969 6703 Lepet 1950
12166 Vorozhba 1956

联系方式

地址

滨海边疆区,纳杰日金斯克区,西部镇科德罗夫胡同1号。

电话

8 (423) 277-55-54

电子邮件

info@prim-horse.ru